Công thức tính khối lượng bê tông mới nhất

Trong lĩnh vực xây dựng nói chung, áp dụng các công thức tính khối lượng bê tông vào các dự án thật tế luôn được các nhà thầu và các kỹ sư chú ý, nhằm nhiều mục đích. Trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn các công thức tính khối lượng bê tông đầy đủ nhất.

Công thức tính khối lượng bê tông trong cọc vuông bê tông cốt thép

Công thức tính khối lượng bê tông trong cọc vuông bê tông cốt thép này được sử dụng vào trường hợp khi móng cần phải xử lý nền đất trong các công trình dân dụng.

Giả sử ta có bài toán như sau: công trình xây dựng cần có nhu cầu sử dụng như sau : 60 cọc vuông BTCT với tiết diện 100 x 100 mm. Mỗi cọc dài 15m, chia làm 3 đoạn, đoạn 1 dài 5m, 2 đoạn 2 dài 5m.

Khi đó: với tổng số lượng sẽ có 60 cấu kiện Đ1, và 120 cấu kiện Đ2

Cách tính: Vvt 60 cọc = Vbt Đ1 ( 60 CK) + Vbt Đ2 ( 120 CK )

+ Vbt Đ1= 60 x 5 x 0,1 x 0,1 + 60 x 1/3 x 0,1 x 0,1 x 0,2 = 3,04 m3

+Vbt Đ2= 120 x 5 x 0,1 x 0,1 = 6 m3

Tổng Vbt 60 cọc = Vbt Đ1 + Vbt Đ2 = 3,04 + 6 = 9,04m3

Chú ý : giá trị của 60 x 1/3 x 0,1 x 0,1 x 0,2 là cách tính khối lượng bê tông của 60 mũi cọc gắn vào đoạn cọc Đ1. Công thức sử dụng để tính dựa vào công thức của hình chóp cụt nhưng do phần bê tông chênh lệch là không đáng kể nên khi bóc khối lượng để lập dự toán, người ta thường sử dụng công thức tính hình chóp cho nhanh và đơn giản hơn.

Công thức tính khối lượng bê tông trong cọc vuông bê tông cốt thép

Công thức tính khối lượng bê tông trong cọc vuông bê tông cốt thép

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông móng băng

Dựa vào hình vẽ, ta có:

Thể tích bê tông lót = ( 3,64 + 2,34 ) x 2 x 0,65 x 0,1 = 0,7774 m3

Từ đó, chúng ta suy ra được công thức tính khối lượng bê tông móng:

Vbt = ( 3,44 x 2 + 2,54 x 2) x (0,45 x 0,21 +0,33 x 0,14 + 0,56 x 0,22 ) = 3,1562 m3.

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông móng băng

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông móng băng

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông bê tông đài móng

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông bê tông đài móng,dựa vào bản vẽ bên dưới, chúng ta sẽ tính được diện tích mặt bằng móng đài Đ3: S= 1x 0,7 + (1 + 0,43 ) x 0,6/2=1,129m2

Từ đó tính được Vbt = 5 x S x 0,7 = 3,9515 m3

Lưu ý: đơn vị tính trong hình vẽ là mm.

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông bê tông đài móng

Công thức tính khối lượng bê tông cọc vuông bê tông đài móng

Công thức tính khối lượng bê tông sàn

Công thức tính khối lượng bê tông sàn như sau:

Vbt = D x R x H ( đơn vị: m3 )

Trong đó Vbt= diện tích của kết cấu x chiều cao

Chú thích:

  • D:chiều dài của công trình, của đối tượng như sàn bê tông, đường, sân,…
  • R: chiều rộng của khối bê tông, của đối tượng như bê tông, đường, sân
  • H: chiều cao hoặc chiều dày của hạng mục cần tính ( từ 0,2 -> 0,3 m cho đường và từ 0,08 đến 0,14m cho nhà dân dụng )
  • Vbt = số lượng thành phần x chiều dài x chiều rộng x chiều cao

Bạn đừng quên trong khi thực hiện tính toán và áp dụng công thức tính khối lượng bê tông, cần phải dành rất nhiều sự cẩn thận, tỉ mỉ,  rõ ràng. Vì bất cứ mỗi trường hợp sai sót đều dẫn đến sai lệch khối lượng bê tông cần thiết cho công trình.

Công thức tính khối lượng bê tông sàn

Công thức tính khối lượng bê tông sàn

Ứng dụng công thức tính hàm lượng cốt thép bê tông

Trong thực tế các công thức tính khối lượng bê tông được sử dụng nhiều trong cuộc sống vì tính hiệu quả trong thực tiễn là rất lớn, các ứng dụng như:

Ứng dụng công thức tính hàm lượng cốt thép bê tông

Ứng dụng công thức tính hàm lượng cốt thép bê tông

  • Thành thục cách để đo bóc khối lượng bê tông nhằm mục đích để phục vụ công tác dự toán lập trình, đây được xem là một trong những ứng dụng quan trọng nhất
  • Kiểm tra chính xác được khối lượng bê tông có sai lệch như thế nào giữa bản vẽ thiết kế và dự toán được duyệt, tính được khối lượng các loại bê tông thừa thiếu giữa hồ sơ thiết kế và giữa tiên lượng mời thầu
  • Bóc khối lượng bê tông để phục vụ các kế hoạch quan trọng khác như dự trù vật tư, tính toán để cân đối được vật liệu phục vụ thi công, bảo đảm công tác quản lý diễn ra tốt nhất, điều hành thi công xây dựng khoa học, hiệu quả, chính xác, tiết kiệm được ngân sách.