fbpx

Cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về quá trình thi công nếu có ảnh hưởng lên công trình lân cận

Nhà phố xây chen rất dễ ảnh hưởng lên công trình lân cận dù ít hay nhiều thì việc ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng. Về mặt tình cảm láng giềng, về mặt pháp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *